Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

SICCE HYPERCARBO COCO

500,00 ден

ХИПЕРКАРБО КОКОС Од разградувањето на органските материи произлегуваат материи штетни за биолошката рамнотежа на аквариумот, како што се: бои, протеини, феноли, албумини итн. Во природата овие супстанции се разредуваат во големи маси на вода, а потоа се користат и се разградуваат со нормалниот биолошки циклус. Во аквариумите, со оглед на поголемата концентрација на живи организми, често е неопходно да се користи HYPERCARBO COCONUT за да се постигне добра биолошка рамнотежа. Употребата се препорачува и по администрација на лековити третмани и за елиминација на тешки метали. HYPERCARBO КОКОСОТ е особено погоден за морски аквариуми и дозволува различни видови на филтрација: • Бавно и продолжено дејство на адсорпција: електростатски привлекува супстанции. • Механичко дејство: зафаќа суспендирани честички во својата порозност. • Биолошко дејство: е домаќин на добрите бактерии одговорни за нитрификација во неговите шуплини.