Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

SICCE HYPERCARBO FAST

450,00 ден

HYPERCARBO FAST Од разградувањето на органските материи произлегуваат супстанции штетни за биолошката рамнотежа на аквариумот, како што се: бои, протеини, феноли, албумини итн. Во природата овие супстанции се разредуваат во големи маси на вода, а потоа се користат и се разградуваат со нормалниот биолошки циклус. Во аквариумите, со оглед на поголемата концентрација на живи организми, често е неопходно да се користи HYPERCARBO FAST за да се постигне добра биолошка рамнотежа. Употребата се препорачува и по администрација на лековити третмани и за елиминација на тешки метали. HYPERCARBO FAST овозможува различни видови на филтрација: • Ултра брзо адсорбентно дејство: електростатски ги привлекува растворените материи. • Механичко дејство: ги зафаќа суспендираните честички во нејзината порозност.